Formularz rejestracyjny


DANE FIRMY
ADRES SIEDZIBY WEDŁUG CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DANE WNIOSKODAWCY/WŁAŚCICIELA FIRMY
DANE TELEADRESOWE - ADRES ZAMELDOWANIA
DANE TELEADRESOWE - ADRES ZAMIESZKANIA
* pola wymagane.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 z późn. Zm) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (tj. DZ. U. 2002r nr 72 poz. 665 z późn. Zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Magellan SA z siedzibą 90-330 Łódź, al. Piłsudskiego 76, KRS 0000263422, NIP 947-18-00-271, REGON 471987671 oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich oraz do pozyskania danych z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie, w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny wiarygodności płatniczej, oceny ryzyka kredytowego, zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (tj. DZ. U. 2002r nr 72 poz. 665 z późn. Zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U nr 81 poz. 530 z późniejszymi zmianami), upoważniam Magellan SA z siedzibą 90-330 Łódź, al. Piłsudskiego 76, KRS 0000263422, NIP 947-18-00-271, REGON 471987671 oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Magellan do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich oraz do pozyskania danych z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.Jednocześnie, w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.),wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny wiarygodności płatniczej, oceny ryzyka kredytowego, zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
Wyrażam zgodę na otrzymanie od MEDFinance S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail, SMS).